Rozhovor s Jurajom Ďurišom na Rádiu Devín
http://wegart.sk/music/Fennesz_-_rozhovor.mp3