Heinrich Ignaz Franz von Biber bol česko-rakúsky hudobný skladateľ a huslista. Bol jedným z najdôležitejších skladateľov pre husle v histórii tohto hudobného nástroja. Jeho technika mu dovoľovala ľahko dosiahnuť 6. a 7. pozície, uplatniť početné prestávky v spletitých polyfonických pasážach a skúmať mnohé možnosti skordatúrového ladenia. Napísal tiež jednu z najstarších skladieb pre sólo husle, monumentálnu Passacagliu. Počas Biberovho života bola jeho hudba známa a imitovaná po celej Európe. Koncom 18. storočia bol menovaný hudobným historikom Charlesom Burneym za najlepšieho husľového skladateľa 17. storočia.