Marek Styczynski - Cyber Totem
Requiem | 2007 | CD: €10,00 (301 Sk) Pridať do košíka. S | tracklist
cover Ukážky z albumu si môžete vypočuť tu.

Cybertotem je mimoriadne hodnotný sólový projekt of Mareka Styczynského (The Magic Carpathians, ex Atman), ktorý je výsledkom štúdiových zvukových experimentov a cestovania a študovania rituálnej hudby Karpát a Balkánu. Magická hudba, plná mystiky a duchov.


Viac o projekte CYBER TOTEM:

Platňa Cyber Totem vzišla z nahrávania, ktoré sa začalo na jeseň roku 2006 a skončilo sa v polovici januára 2007. Je to akýsi zrkadlový obraz albumu Mirrors, nahraného s Annou Nacher v r. 2006. Podľa pôvodného zámeru to mala byť nahrávka založená na mojich hudobných láskach a hráčskych skúsenostiach a zároveň pokus o zvládnutie vlastnej metódy prípravy nahrávania a práce v štúdiu. Počas nahrávania Cyber Totemu som použil okrem iného niekoľko vlastnoručne vyrobených hudobných nástrojov, menej známe nahrávky geologických javov a iné terénne nahrávky. Jednotlivé zvuky som používal ako východisko, ako základný stavebný materiál pre projektovanie zvukových prostredí (sound design) a niektoré z nich som úplne prerobil, takže sa vôbec nepodobajú na svoj prototyp.
Kvôli udržaniu rovnováhy a zľahka dvojtvárnemu nadviazaniu na tradíciu, ktorá mi je blízka, som využil aj niektoré zvuky silne zaťažené mytológiou: didžeridu, sitár, či ženský hlas, a tiež časti starších skladieb projektu Karpaty Magiczne. Posledne menované treba chápať ako prvky podliehajúce recyklovaniu, takže ich nová úloha nemá nič spoločného s pôvodným úmyslom a využitím.
Pri skladaní hudby som sa neriadil nijakým vopred naplánovaným „umeleckým zámerom“, ale výlučne dynamikou a zvukovými vlastnosťami zhromaždeného materiálu.
Cyber Totem je putovaním po starých i nových chodníčkoch, pri ktorom si možno oddýchnuť na miestach s pozitívnou energiou. To však neznamená, že by som sa vyhýbal spomaľovaniu v temnejších zákutiach, konfrontáciám a smutným konštatovaniam, o ktoré sa sa spoľahlivo a neúnavne starajú celé zástupy hladných duchov vyčíňajúcich v kyberpriestore a takzvaný „osud“.
Prosím ctených recenzentov a iných ľudí s dobrými úmyslami, aby sa pokúšali počúvať Cyber Totem bez oparu klubovo-pivnej šamanskej mytológie, či iných podobných intelektuálnych masturbácií, smerujúcich k prismelej interpretácii mojich úmyslov. Cyber Totem považujem za prvý krok a zároveň výzvu do práce nad inými možnými variantmi tohto projektu.

Marek Styczyński
Slovensko, december 2006Spevočiary – psychogeografia tranzu

Jednou z inšpirácií k hudbe na albume Cyber Totem je koncepcia tzv. spevočiar (songlines), uchovávaná v mytológii austrálskych domorodcov. Táto koncepcia predpokladá existenciu archetypálnych foriem piesní / zvukov / hudby, ktorých jednotlivé časti patria určitým jednotlivcom / kmeňom. Spevočiary vyznačujú isté osobitné teritóriá, ktoré spájajú do vačších oblastí, pokrytých trasami komunikácie medzi miestami s nahromadenou energiou dôležitou pre jednotlivcov / kmene. Tieto trasy majú skôr symbolický charakter, ale prejavujú sa aj v materiálnej forme prostredníctvom ciest / putovaní. Teritóriá, miesta a trasy, ktoré ich spájajú, nemajú nič spoločné s politickými deleniami alebo s hranicami. Nesúvisia ani s estetickými a umeleckými kánonmi, ktoré sú nám prostredníctvom týchto hraníc a delení vnucované.
Spevočiary sa odvíjajú osobitným spôsobom a vytvárajú tak nové oblasti s vlastnými ochrancami a posvätnými trasami. Ak kráčame vedome za svojou vlastnou spevočiarou, vždy odznova potvrdzujeme existenciu skrytého sveta, ako keby sme pred sebou rozvíjali / za sebou zvíjali koberec, o ktorého skutočných rozmeroch nemáme ani potuchy. Takýto akt vytvárania / udržiavania sveta priamo súvisí so zodpovednosťou za správne rozoznávanie a kultivovanie osobitného priestoru a trás, po ktorých putujeme. Samotná práca s jednotlivými spevočiarami je zdrojom energie a pripomína počítačový program, ktorý nám umožňuje (za istých podmienok) využívanie nekonečných zásob vedomostí. Spevočiary lepšie než čokoľvek iné objasňujú tvorivú silu hudby, udivujúcu realitu stretnutí a hlbokých vzťahov, no zároveň poukazujú na ich nemožnosť a na konečnosť putovania. Ešte stále môžeme začať používať toto kormidlo, ktorým sa dá náš život / práca ovládať oveľa jemnejšie, ako sa nám to zvyčajne vidí, a môžeme sa tiež vrátiť k porozumeniu a využívaniu skutočných zdrojov našej energie / vedomostí.

Marek Styczyński/december 2006
Tatranská Lomnica/Slovensko


Poznámka č. 1

Časy sladkých „hudobných vandroviek okolo sveta“ sa skončili zároveň s dekonštrukciou pojmu „exotický“ a dnes už patria do umeleckého starého železa. Neochotné odhalenie Západu, že európska klasická hudba je rovnako „etnická“ ako klasické formy hudby indickej alebo čínskej spôsobuje, že nový význam nadobúda hľadanie svojského hudobného jazyka, zodpovedajúceho reáliám súčasného života. Zatiaľ sme iba v štádiu zložitého a namáhavého rozpoznávania a hľadania zvukových priestorov a opatrného dekódovania skrytých ciest a súvislostí. Musíme pracovať so znepokojujúcim, ale zároveň oduševňujúcim pocitom, že už neprináležíme tak silno ako kedysi k stálym miestam a politickým konštruktom.
Vždy som mal sklon k individuálnemu zaobchádzaniu s hudbou a dodnes sa mi darí zachovávať si nezávislosť na javisku i v nahrávacom štúdiu. Za túto slobodu som musel zaplatiť určitú cenu, ale dnes sa mi nezdá príliš vysoká, ak zoberiem do úvahy, aký kultúrny kapitál predstavuje. Takisto ma „vždy“ zaujímali tie druhy tvorby, ktoré krajne individuálnym spôsobom zaobchádzali so všetkými hudobnými tradíciami a vytvárali pritom vlastný hudobný jazyk. Stredobodom môjho záujmu je na jednej strane súčasná improvizovaná hudba, na druhej strane staré podoby tohto prístupu k hudbe. Po rokoch cestovania po svete som sa presvedčil o tom, že neexistuje žiadny univerzálny kánon „ľudovosti“, v každom prípade ho nenájdete nikde inde okrem sál kultúrnych domov, špecializovaných rozhlasových staníc a redakcií folkloristických časopisov. Stretávam sa skôr s hudbou konkrétnych ľudí v konkrétnom čase a na konkrétnom mieste. Je to hudba posplietaná do rôznych osobitných okolností a motivácií, ale autentická a zmysluplná. Veľakrát som sa presvedčil o tom, že sa príliš ľahko marginalizujú individuálne črty tvorby, ktorá vzniká mimo monopolistických kultúrnych inštitúcií. S veľkou námahou a za veľké peniaze potvrdzované / monopolizované kultúrne vzory podliehajú často rýchlej erózii a stávajú sa prázdnou formou. Takáto forma bez obsahu je potom súca už len do múzea. Preto tiež úprimne pochybujem o koncepciách typu „tradícia“, ak ich nesprevádza aj odhaľovanie genealógie a ak majú zároveň znamenať (a veľmi často znamenajú) aj normalizáciu a udržiavanie disciplíny. Múzeá a kultúrne strediská, ktoré dosiahli mne neprístupnú mieru vedomostí o skutočných / správnych hudobných tradíciách a praktikách ponechávam ich osudu a s veľkým záujmom sa pozerám na to, ako postupne mizne delenie na čisto akustické a modifikované elektronické hudobné formy, a na ich bývalej hranici sa objavujú fascinujúce hybridy. Je zábavné pozorovať, ako sa k nám dostávajú údajne čisté / prírodné zvuky, vyrobené s pomocou najdokonalejších elektronických prostriedkov, a my si to ani nevšimneme.
Fascinujúcou súčasťou práce s hudbou je aj sledovanie správania sa masmédií, takisto v aspekte kultúrnych premien. Jedna zo základných zmien, ktoré sme s Annou Nacher priniesli do našej spoločnej práce v r. 1998, bolo porovnávanie našich aktivít výlučne s tým, čo sa deje v kultúre a umení vo svete (mimo územia Poľska). Prinieslo to pozitívne výsledky, ale bolo to a dodnes to je veľmi ťažké. Pri tej príležitosti sme objavili, aké silné sú ešte staré delenia a ako dobre sa darí kultúrnemu kolonializmu, ktorý v súčasnosti nadobudol formu tzv. world music.

Poznámka č. 2

Je začiatok roku 2007 a my máme k dispozícii staré i nové techniky skladania hudby a jej nahrávania, staré i nové motivácie hudobnej tvorby, ale uvedomujeme si aj mechanizmy privlastňovania si hudby rôznymi ideológiami a záujmovými skupinami, pred ktorými niet úniku. Okrem týchto osobitných problémov a možností ma stále viac fascinuje súvislosť zvuku s jeho prostredím a psychofyzické rozdiely medzi ľuďmi, čiže to, kto počúva, ako počúva, a čo počuje. Takže ak na tejto platni hľadáte nejakú „worldmusic“, „folk“, „etno“, „fusion“, „jazz“ alebo „ambient“, či nebodaj „neopaganizmus“, „new age“ a akékoľvek iné „škatuľky“, do ktorých by sa mala moja hudby zmestiť, budete sklamaní. Ak sa však dokážete pohrať s konvenciami, počúvať jednotlivé zvuky, zvukové plochy a prúdenia energie, tak nech sa páči!

Poznámka č. 3

Cyber Totem je pre mňa mimoradne osobitná platňa. Snažil som sa na ňu dostať tie podoby zvuku a hudobné / osobné pocity, ktoré sú výsledkom niekoľkých posledných, mimoriadne pracovne vyťažených rokov. Nahrávky som realizoval tak v štúdiu, tradičným, čisto akustickým spôsobom, ako aj postprodukciou, pomocou ktorej som úplne pretváral východiskový materiál, stierajúc hranice medzi rôznymi technikami a snažiac sa tak dostať do nejednoznačných hudobných priestorov. Na platni som schválne nepoužíval žiadne klávesové nástroje, čo mi pomohlo vybudovať od základu nové a originálne zvukové prostredia. V štúdiovej praxi to pripomína vytváranie vlastných počítačových programov. Práve táto časť práce, a nie hranie na konkrétnych hudobných nástrojoch, bola pre mňa najdôležitejšia, najfascinujúcejšia a tvorí základ nahrávok. Bezprostredný kontakt s organickosťou a plastickosťou tradičných hudobných nástrojov bol však pre mňa, tak ako vždy, základnou inšpiráciou a spôsoboval mi veľkú radosť.
Na nahrávanie podkladov som používal veľa nástrojov, tak tradičných, ako aj nových a unikátnych, vyrobených buď vlastnoručne alebo dakým iným. Niektoré z týchto nástrojov poslúžili ako zdroj rôznych zvukových experimentov, iné som používal skôr tradičným spôsobom. Mojimi najobľúbenejšími sú dychové nástroje: bulharská flauta kaval, sámske píšťalky fadno a paska, slovenská pastierska fujara, austrálske didžeridu, tibetská trúbka vyrobená z kosti, indická mušľa a tekvicová trúbeľka. Okrem toho sa v niektorých skladbách objavuje aj cimbal vyrobený na moju objednávku v Indii, karpatské rapkáče, indiánsky veterný bzučiak z USA, valcha, ktorá kedysi slúžila na odháňanie zlých duchov, indické miniharmónium, tibetské misky a rotujúci gong z Barmy.
K týmto tradičným hudobným nástrojom som pridal zvukové plochy získané z terénnych nahrávok mofety (výronu oxidu uhličitého z minerálnych prameňov), ktoré som použil aj ako základný zvukový materiál pre získanie dronov – rozmazaných zvukovo-rytmických podkladov.
Veľmi dôležitým prvkom hudby je hlas (Anna Nacher), s ktorým som zaobchádzal ako s najplastickejším hudobným nástrojom. Ako dodatočné nahrávky s dominujúcim vokálom sme použili záznamy workshopov s názvom „Znovunadobudnúť hlas, znovunadobudnúť telo“ a „Rozprávajúca lúka“, ktoré sme organizovali v Slovinsku a v Kašubsku v r. 2006.
K hudobným nástrojom, ktoré sú pre mňa najdôležitejšie, sa podarilo vďaka mojej neústupnej snahe a dôvere a tiež vďaka odvahe mojich priateľov, pridať neobvykle charakteristické tóny indickej lutny sitár (Zdzislaw Szczypka) a koncertnej marimby (Stanislaw Welanyk). Nahrávky týchto dvoch nástrojov vznikli v domácich podmienkach (sitár) a pološtúdiových priestoroch Hudobnej akadémie v Krakove rovnakou technikou, akou sa získavajú terénne nahrávky. Využil som ich v dvoch skladbách (Amore, Sonic Totem), v ktorých sa ocitli vedľa seba alebo na sebe zvuky pochádzajúce od mnohých ľudí. Tí ľudia sa pravdepodobne nikdy nespoznajú osobne.

Ako (nás) počúvať?

Veľká časť nahrávok skupiny Karpaty Magiczne vznikla mimo nahrávacieho štúdia, v prípade platne Cyber Totem sme dodatočné nahrávky robili v terénnych i domácich podmienkach, ale aj v koncertnej sále, či počas autorských tvorivých dielní, ktoré robíme s Annou Nacher na rôznych miestach sveta. Vyžaduje si to dôkladnú prípravu podmienok pre komponovanie v reálnom čase. Takéto skladanie zahŕňa v sebe prvky improvizácie prevzaté od džezových a rockových vzorov a okrem styčných bodov s experimentálnymi výsledkami súčasnej vážnej hudby sa paradoxne blíži aj k najstarším tradičným metódam práce so zvukom.
Významnou časťou projektovania zvukových prostredí sú pre mňa modifikované terénne nahrávky archetypálnych zvukov: vody, prameňov, geologických ložísk plynu, či iných zvukov prírody, ktoré nás obklopujú. V tomto zmysle je Cyber Totem založený na matrici z takmer čisto prírodných zvukových materiálov. Preto netreba s mojimi nahrávkami zaobchádzať ako s nejakou etnografickou prehliadkou rôznych techník a tradičných hudobných nástrojov. Na druhej strane je tento individuálny cyklus prípravy na nahrávanie, do ktorého patrí napríklad aj študijná cesta do Švédska, pestovanie rastliny, z ktorej sa vyrábajú dva druhy sámskych dychových nástrojov (fadno sa robí z jednoročnej formy rastliny archangelika lekárska, zatiaľ čo paska z dvojročnej formy tej istej rastliny), výroba samotných nástrojov, dokumentácia a rituálne zničenie nástroja, ktorý je z mimoriadne netrvácneho materiálu, počas nahrávania (Saam´s Land), iba ťažko opakovateľný, a bez použitia tejto metódy by určite nepriniesol rovnaké výsledky. Výpravy na miesta, kde vznikli opísané hudobné nástroje, spoznávanie komplexu hudobných tradícií (krajobrazu), zvuková charakteristika okolia, či oblasť zvaná etnobotanika sa mi vidia byť nevyhnutnou a dobrou metódou na to, aby som pochopil minulé i súčasné miesto a rolu tradičných hudobných nástrojov v kultúre a techniku hry na nich.
Pri štúdiovej práci som používal terénne nahrávky získané rôznymi spôsobmi: od diktafónu nahrávajúceho na bežné magnetofónové kazety, cez digitálne nahrávacie zariadenia s minidiskom a magnetofóny DAT, až po klasický model štvorstopového magnetofónu Fostex. Všetky uvedené techniky majú svoje špecifické vlastnosti a používal som ich preto, aby som čo najvernejšie zachytil dynamiku a znenie rôznych zvukových plôch.
Pre lepšie zhrnutie tejto časti našej práce slúži séria nahrávok s názvom Vlajka sveta, ktorú sme rozbehli s pomocou fotografa Bogdana Kiwaka. Tá počas necelých dvoch rokov od svojho vzniku priniesla poslucháčom niekoľko unikátnych titulov s terénnymi nahrávkami, experimentálnymi štúdiovými nahrávkami, zaujímavými koncertami a workshopmi, či so zvukmi unikátnych hudobných nástrojov. V tejto sérii sme ako prví v Poľsku zverejnili originálne nahrávky bulharskej kláštornej hudby, rituálne ženské spevy z Burjatska, znenie ľudových nástrojov z Korziky, hudobný denník z ciest po Slovensku, zvučanie karpatskej mofety (milióny rokov starých minerálnych prameňov s unikajúcim oxidom uhličitým) i nahrávky koncertov skupiny Karpaty Magiczne z turné po USA.
Osobitnou kapitolou mojej metódy je štúdiová práca s duchovne spriaznenými zvukovými majstrami. Pri práci na Cyber Totem to boli Olek Wilk (Štúdio krakovského rozhlasu) a hlavný realizátor nahrávok Piotr Pietrzak (NS Studio), vďaka ktorým sa ťažká a spletitá hudobná realizácia stala pre mňa aj tvorivou zábavou.
NS Studio mi okrem toho ponúklo úplne komfortné podmienky práce s výhľadom na Tatry počas prechádzok na brehu Dunajca. Umiestnenie štúdia a otvorenosť jeho majiteľa mi dovolila uskutočniť aj rituálne prvky počas nahrávania niektorých inštrumentálnych častí. Takúto autentickosť som vždy uprednostňoval pred virtuozitou a dokonalosťou realizácie, ktorú nie je také ťažké dosiahnuť v štúdiových podmienkach.

Nasleduje ďalší krok...

CYBER TOTEM vznikal za zvláštnych okolností a preto som sa rozhodol, že by sa mal ďalej rozvíjať a stať sa živou hudobnou formou. Poprosil som niekoľko umelcov o vytvorenie ich vlastných verzií tohto projektu s použitím troch základných chutí / dronov z mojej platne. Ďalšiu prácu nad Cyber Totem nechcem zužovať na svet zvukov, keďže aj na mňa samého mali obrazy / symboly vždy veľký vplyv a v mnohých prípadoch ma práve oni inšpirovali na komponovanie hudby. Prvý krok smerom k inkarnácii sféry Cyber Totem urobíme už o niekoľko dní, počas hudobného stretnutia s Vlastislavom Matouškom, ešte pred vydaním platne, ktorá poslúži ako jej hýbateľ. Koniec práce nad touto platňou sa stane začiatkom existencie Cyber Totem Community.

Pozývam vás na spoluprácu
Marek Stycziński
(Preklad Vladimír Potančok)


novinky
BJORK - Utopia     CD / 2LP180G / CD LTD
Mňága & Žďorp - Made In Valmez     LP180G
U2 - Songs Of Experience     CD / CD DELUXE / DELUXE BOXSET LTD / 2LP180G COLOR
Thom Yorke - Tomorrow's Modern Boxes     LP180G
Lost Horizons - Ojala     CD / 2LP180G COLOR / 2LPDELUXE+DC
Peter Broderick - All Together Again     CD / 2LP180G
FM Belfast - Island Broadcast     CD
Trilok Gurtu - 21 Spices     CD / LP180G
KIASMOS (Olafur Arnalds/Janus Rasmussen) - Blurred     12"EP
The ORB / FENIN / BUS - The Orb + Fenin/Bus     12"
Yasuaki Shimizu - Music For Commercials     CD / LP180G
Hector Zazou+Bony Bikaye - Noir Et Blanc     CD / LP180G
Craig Armstrong+Scott Fraser - Rosa Morta     CD / LP180G
David BOWIE - Be My Wife (40th Anniversary Edition)     7"
Nick CAVE+Warren ELLIS - Wind River     CD / 2LP180G COLOR / LP180G
Benjamin Clementine - I Tell a Fly     2LP180G
COLDCUT X On-U Sound - Kajra     10"
Explosions In The Sky - Wilderness     CD / 2LP180G COLOR
Frankie Goes To Hollywood - Welcome To The Pleasuredome     2LP180G
Charlotte Gainsbourg - Rest     CD LTD / 2LP180g+CD
James Horner - Titanic (OST)     2LP180G COLOR
Nabihah Iqbal - Weighing of the Heart     CD / LP180G
Clint Mansell - Loving Vincent (O.S.T.)     CD / LP180G COLOR
NINE INCH NAILS - Add Violence -Ep-     CD / LP180G
Pearl Jam - Let's Play Two     BLU-RAY
Max RICHTER - Out of the Dark Room     2CD
Max RICHTER - Taboo (O.S.T.)     CD
Rôzni interpreti - Saint-Exupery: Malý princ     CD-AUDIOKNIHA
Klaus Schulze+Lisa Gerrard - Dziekuje Bardzo     3CD
SMITHS - Meat Is Murder / Strangeways Here We Come     2LP180G LTD
SMITHS - Queen is Dead De Luxe Edition     5LPBOX / 3CD+DVD
Talk Talk - It's My Life     LP180G
Talk Talk - Party's Over     LP180G
U2 - Blackout     12"
Antonio Vivaldi - Sonate a tre 'La Follia'     CD
Antonio Vivaldi +Georg Friedrich Handel - Dixit Dominus La Nuova     SACD HYBRID MULTICHANNEL
Paul Weller - One Tear     12"
Hans Zimmer+Benjamin Wallfish - Blade Runner 2049 (O.S.T.)     2CD
ZOLA JESUS - Okovi     LP180G COLOR
Angelo Badalamenti+Various Artists - Twin Peaks - Limited Event Series Soundtrack- Score (O.S.T.)     CD / 2LP180G / 2LP180G COLOR
Angelo Badalamenti+Various Artists - Twin Peaks - Music From The Limited Event Series     CD / 2LP180G / 2LP180G COLOR
BECK - Colors     LP180G COLOR
David BOWIE - Heroes - 40th Anniversary Edition Ltd Picturedisc     7" PICTURE DISC
ANE BRUN - Leave Me Breathless     CD
Nick Cave & The Bad Seeds - One More Time With Feeling     2DVD / BLU-RAY 3D / BLU-RAY 2D
Lana Del Rey - Lust For Life     CD
FINK - Resurgam     CD / 2LP180G+DC
Ben Frost - Centre Cannot Hold     CD / LP180G COLOR
Liam GALLAGHER - As You Were     LP180G
Ghostpoet - Dark Days + Canapes     LP180G+DC / 2LP180G COLOR
Ghostpoet - Shedding Skin     LP180G+CD
David Gilmour - Live At Pompeii     2CD / 4LPBOX / 2DVD / BLU-RAY / 2CD JAPAN / 2BLURAY+2CD BOXSET / BOXSET JAPAN
IBEYI - Ash     CD / LP180G
Lapalux - Ruinism     CD / 2LPDELUXE+DC / 2LP180G+DC
Ennio Morricone - Faccia a Faccia     LP180G COLOR
Murcof+Philippe Petit - First Chapter     CD / LP180G
Noel GALLAGHER's High Flying Birds - Who Built The Moon?     CD / CD DELUXE / LP180G
Shilpa Ray - Door Girl     LP180G
ROLLING STONES - Their Satanic Majesties Request - 50th Anniversary Special Audiophile Edition     2LP+2SACD DELUXE BOX
Kamasi Washington - Harmony of Difference     CD / 12"EP
Hans Zimmer - Dunkirk (O.S.T.)     2LP LTD AUDIOPHILE
ARCADE FIRE - Everything Now     CD JAPAN / CD DAY EDITION / CD NIGHT EDITION (LIMITED) / LP DAY EDITION / LP NIGHT EDITION (LIMITED COLOR VINYL) / LP FRENCH EDITION
ARCADE FIRE - Everything Now     12"180G COLOR
BIRDY - Beautiful Lies / Birdy     2CD
Sarah Brightman - Dreamchaser     CD+DVD DELUXE
Nick CAVE+Warren ELLIS - War Machine (O.S.T.)     CD DIGIPAK
Cigarettes After Sex - Cigarettes After Sex     CD DIGIPAK / LP180G
Brian ENO - Another Green World     2LP remastered at half-speed
Brian ENO - Before And After Science     2LP remastered at half-speed
Brian ENO - Here Come The Warm Jets     2LP remastered at half-speed
Brian ENO - Taking Tiger Mountain (By Strategy)     2LP remastered at half-speed
Phil FRANCE (Cinematic Orchestra) - The Swimmer     CD / LP180G
Bernard Herrmann - Vertigo (O.S.T.)     LP180G COLOR
Steve Jansen - Extinct Suite     CD
Katarína Koščová+Geišbergovci - Naživo     CD
Kronos Quartet - Folk Songs     CDSOFTPACK / LP180G
MADREDEUS - O Espirito Da Paz     LP180G
Ennio Morricone - Novecento (O.S.T.)     LP180G COLOR
Ennio Morricone - Wolf (O.S.T.)     LP180G AUDIOPHILE
The NATIONAL - Sleep Well Beast     CD / 2LPWHITE / 2LP LIMITED BLUE
Odesza - A Moment Apart     CD / 2LP CLEAR LTD
Pet Shop Boys - Nightlife: Further Listening     3CD
Porcupine Tree - Coma Divine Ltd.     3LP180G
Porcupine Tree - Nil Recurring     LP180G COLOR
Porcupine Tree - Signify Ltd.     2LP180G
Porcupine Tree - Voyage 34 Ltd.     2LP180G
Prince - Purple Rain (Picture Disc)     LP180G PICTURE DISC
Queens Of The Stone Age - Villains     CD / 2LPDELUXE+DC / 2LP 140G ETCHED
Radiohead - OK Computer (OKNotOK 1997 - 2017)     2CD / 3LP180G+DC / LIMITED EDITION BOXSET
Alan Silvestri - Forrest Gump (Score)     LP180G
Marián Slávka - vLáska     CD
Tolstoys - Botanika     CD
UNKLE - Road: Part 1     CD DIGIPAK
Various Artists - Music From the Films of Woody Allen     3CD
Steven WILSON - To The Bone     CD / 2LP180G / BLU-RAY AUDIO
Young Fathers - Tape One + Tape Two     2CD / 2LP180G+DC
Richard Barbieri - Planets + Persona     CD DIGIPAK / 2LP180G
The Beatles - Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (50th Anniversary Edition)     CD / 2CD / 2LP / 6CD BOX+BOOK
Bulp - Yrsa     CD / LP180G+DC / LP TRANSPARENT + SLIPMAT
Alexandre Desplat - Valerian and the City of a Thousand Planets (O.S.T.)     2LP180G
Elbow - Little Fictions     CD / LP180G
Fleet Foxes - Crack-Up     CD / 2LP180G+DC
Edvard Grieg - Complete Symphonic Works Vol. I (Peer Gynt Suite No.1 / Symphonic Dances) (Eivind Aadland | WDR Sinfonieorchester)     LP180G AUDIOPHILE / SACD HYBRID
Pavol Hammel a Marián Varga - Zelená pošta     LP
Hudba z Marsu - Sonda     CD
Mark Lanegan - Gargoyle     CD / 2LP180G
Loscil - Monument Builders     CD / LP180G
Johnny Mandel - M.A.S.H. (O.S.T.)     LP180G COLOR
Ennio Morricone - In the Line of Fire (O.S.T.)     LP180G LIMITED
Royal Blood - How Did We Get So Dark?     LP180G+DC
Ryuichi SAKAMOTO - Async     CDSOFTPACK
SISTERS OF MERCY - Some Girls Wander By Mistake     4LPBOX
Midori Takada - Through the Looking Glass     LP180G
Kate Tempest - Let Them Eat Chaos     LP180G
Varg - Nordic Flora Pt.3     2LP180G
The Veils - Total Depravity     2LP180G
Roger Waters - Amused To Death     CD+BLU-RAY DELUXE
Wolf Alice - Visions of a Life     2LP180G
Angelo Badalamenti - Evilenko (O.S.T.)     LP180G COLOR
Nick Cave & The Bad Seeds - Lovely Creatures - The Best Of 1984-2014     3LP180G / 2CD / 3CD+DVD
Martin Chrobák - Radosť & záujem     CD+CASOPIS
DEPECHE MODE - Where's the Revolution Remix     12" / CDS
Aldous Harding - Party     CD / LP180G+7"
Michal Kořán - Čtyři barvy     CD
Kraftwerk - 3-D Der Katalog     2LP / 9LPBOX / 8CDBOX
Leftfield - Leftism (Special Edition)     2CD / 3LP180G+DC
Penguin Cafe - The Imperfect Sea     CD / LP180G
Penguin Cafe+Cornelius - Umbrella EP     CD EP
Sufjan Stevens - Planetarium     CD / 2LP180G
Kora et le Mechanix - Jsou místa oblíbená tmou, kde nikdy a nic na ostrovech se skrývá odlehlých     CD
Wolfgang Amadeus Mozart - Requiem-Great Mass In C M     2CD
OSPALÝ POHYB - Úzkosť a rozklad     CD / LP
808 State - Gorgeous     2LP180COLOR AUDIOPHILE
Angelo Badalamenti+Various Artists - Twin Peaks (O.S.T. to the 1990 Original TV Series)     LP180G
Angelo Badalamenti+Various Artists - Twin Peaks - Fire Walk With Me     LP180G
BIOSPHERE - Petrified Forest     CD / LP
David BOWIE - No Plan EP     MCD / 12"180G ETCHED / 12"180G ETCHED COLOUR
Coldcut x On-U Sound - Outside The Echo Chamber     CD / 8 x 7" BOXSET
Collegium Musicum - Konvergencie     2LP
Cranes - Forever     LP180G COLOR
Forest Swords - Compassion     CD / LP180G+DC / LP180G LIMITED
Jacaszek - Kwiaty     LP
Kitaro - Best of Ten Years     2CD
Kruder & Dorfmeister - The K & D Sessions     5LPBOX
Juana Molina - Halo     CD / LP
Dave Porter - Better Call Saul     2LP180G COLOR
Slowdive - Slowdive     CD / LP180G
Soley - Endless Summer     CD / 2LP
Peter Tosh - Legalize It     2LP180G
U2 - The Joshua Tree - 30 Years     CD / 2CD / 7LPBOX+KNIHA SUPERDELUXE / 4CDBOX+KNIHA SUPERDELUXE
Paul Weller - A Kind Revolution     CD / LP / 5LPBOX / 3CD DELUXE
Xiu Xiu - Forget     CD / LP180G+DC
Ennio Morricone - Collected     2LP LTD AUDIOPHILE
ULVER - The Assassination of Julius Ceasar     CD / LP180G
ACTRESS - AZD     CD / 2LP CLEAR LTD / 2LP+DC
AIR - Le Soleil Est Près De Moi (RSD2017)     12"TRANSPARENT
Natacha Atlas - 5 Albums Box Set     5CDBOX
Austra - Future Politics     CD
Austra - Olympia     CD
Johann Sebastian Bach - Bach For Meditation     CD
Ludwig Van Beethoven - 9 Symphonies     5CDBOX
David BOWIE - Bow Promo     LP BOX LIMITED
The Bug vs Earth - Concrete Desert     CD / 3LP COLOR+DC
Collegium Musicum - Speak, Memory     2LP180G
Shirley COLLINS - Lodestar     CD / LP180G+DC
DEPECHE MODE - Spirit     CD / 2CD DELUXE / 2LP180G
DEPECHE MODE - Video Singles Collection     3DVD BOXSET
Danny Elfman - Fifty Shades Darker (O.S.T.)     LP180G COLOR
Emerson, Lake & Palmer - BRAIN SALAD SURGERY (CLEAR VINYL)     7"
Brian ENO+Moebius+Hans Joachim Roedelius - After The Heat     LP
GOLDFRAPP - Silver Eye     CD / LP180G CLEAR
Gorillaz - Humanz     CD / 2LP180G / CD LTD / 2LP180G PICTURE DISC
Georg Friedrich Handel - Messiah     2CD
James Horner - Avatar (O.S.T.)     2LP180G COLOR
Jai Jagdeesh - I Am Thine     CD
Jamiroquai - Automaton     CD / 2LP180G
Kings Of Convenience - Declaration Of Dependence     LP180G+DC
Kitaro - An Ancient Journey     2CD
Diana Krall - Turn Up The Quiet     CD / 2LP180G
Andrew Lockington - Space Between Us (O.S.T.)     2LP180G COLOR
Henry Mancini - Arabesque (O.S.T.)     LP180G COLOR
Henry Mancini - Charade (O.S.T.)     LP180G COLOR
Henry Mancini - Hatari! (O.S.T.)     LP180G COLOR
Ennio Morricone - LEGEND OF 1900.. -HQ (RSD2017)     LP180G CLEAR
Ennio Morricone - Nuovo Cinema Paradiso     LP180G COLOR
Wolfgang Amadeus Mozart - Requiem (Berliner Philharmoniker/ Karajan)     CD
Wolfgang Amadeus Mozart - Requiem (Nikolaus Harnoncourt)     CD
Klaus Nomi - Klaus Nomi     CD
Prince - I Could Never Take The Place Of Your Man     12"
Prince - I Wish U Heaven     12"
Prince - Sign 'O' The Times     12"
Quantic - Magnetica     CD
Lou Reed - PERFECT NIGHT: LIVE IN LONDON     LP180G LIMITED
Max RICHTER - Three Worlds: Music From Woolf Works     CD / CD DIGIPAK / 2LP180G
Jamison Ross - Jamison     CD
Sex Pistols - God Save The Sex Pistols     LP180G COLOR
Dmitrij D. Šostakovič (Shostakovich)+Mstislav Rostropovič - Shostakovich: Cello Concerto No 2     LP180G COLOR
Kate Tempest - Let Them Beat Chaos / Let Them Speak Chaos (RSD2017 black/white vinyl)     2LP180G COLOR
Alexandre Tharaud - Amour (O.S.T.)     CD
Thundercat - Drunk     CD / 4x10"BOX RED
Yann Tiersen - Eusa     CD / 2LP+DC
U2 - Red Hill Mining Town (RSD2017 Mix)     12" PICTURE DISC
Dežo Ursiny - Provisorium     LP+DC
Vangelis - L'Apocalypse Des Animaux     LP180G
Various Artists - Shapes: Rectangles     LP+DC
Antonio Vivaldi - 12 Concerti Op.8     2CD
Emily Jane White - They Moved In Shadow All Together     CD
YES - 90125 (RSD2017)     LP180G PICTURE DISC
Hans Zimmer - Crown (Netflix Series) - O.S.T.     2LP180G COLOR
The Last Shadow Puppets - The Dream Synopsis EP     CD
BJORK - Vulnicura Strings     CDSOFTPACK / 2LP180G
Blackbird Raum - Destroying     LP180G
Vashti Bunyan - Lookaftering     CD / LP
Douglas Dare - Aforger     CD / LP180G CLEAR
Ben Frost - Fortitude     CD
Future Islands - Far Field     CD / LP180G
Garbage - Strange Little Birds     CDSOFTPACK / 2LP180G
Philip GLASS - Illusionist (O.S.T.)     LP180G COLOR
GoGo Penguin - Fanfares     CD / LP180G
Ján Boleslav Kladivo - Matterhorn     CD / LP
Lula Pena - Archivo Pittoresco     CD
David LYNCH - Big Dream     2LP180g+7"
Massive Attack - Mezzanine (Virgin 40 Limited Edition)     2LP180G
Ennio Morricone - Casualties of War (O.S.T.)     LP180G AUDIOPHILE
Ennio Morricone - Once Upon A Time In The West     CD / LP180G
Ennio Morricone - Teorema (Deluxe Lime Coloured Vinyl)     LP180G COLOR
Quantic - Spark It (Ft Shinehead)     12"
A. Ramirez - Misa Criolla     CD
Nino ROTA - Collector     CD
St Germain - How Dare You? (RSD2017)     12"
Tinariwen - Elwan     CD / 2LP180g+CD
Gheorghe Zamfir - Beautiful Sound Of The Pan Pipes     CD
Dirty Three - Sad & Dangerous (Mysterious & Exciting)     2LP180G COLOR
Barbora Bloom - 15/7     CD
Billy Barman - Dýchajúce obrazy     CD
Vashti Bunyan - Heartleap     LP180G
Jethro Tull - Stand Up (Steven Wilson 2016 Stereo Remix)     LP180G+DC
Katarzia - Agnostika     CD
Jana Kirschner - Moruša (3CD)     3CD
Korben Dallas - Stredovek     CD
Longital - Divoko     CD
Katarína Máliková - Pustvopol     CD
Anna Nacher+Marek Styczynski+The Magic Carpathians - Throbbing Plants     CD
Paolo Nutini - Caustic Love     2LP180G
Pink Floyd - Wish You Were Here (Remastered)     LP180G LIMITED
Slowdive - Souvlaki     LP180G
Various Artists - Shapes In Space (Compiled By Robert Luis)     2LP
Jane Birkin - Le Symphonique     CD
David BOWIE - The Man Who Sold The World     LP180G
David BOWIE - Young Americans (2016 Remastered Version)     LP
Ben Lukas Boysen - Spells     CD / LP180G+DC
Manu Delago - Metromonk     CD / LP
FINK - Fink's Sunday Night Blues Club, Vol. 1     CD / LP180G
Peter GABRIEL - Scratch My Back and I'll Scratch Yours     2LP
Garbage - The Chemicals     10"
Yasmine Hamdan - Al Jamilat     CD / LP180G
Petr Hapka+Michal Horáček - Štěstí je krásná věc     2LP180G
Georg Harrison - Vinyl Collection Ltd.     18LP BOXSET
Hidden Orchestra - Archipelago     CD
Hidden Orchestra - Night Walks     CD
Jesus And Mary Chain - Damage & Joy     CD / 2LP180G
Johann JOHANNSSON - Arrival (O.S.T.)     CD
Karol MIKLOŠ - Poisoned     12"TRANSPARENT
Ennio Morricone - A Fistful Of Dollars (Per Un Pugno Di Dollari)     LP180G
Ennio Morricone - Arena Concerto     2CD
Ennio Morricone - For A Few Dollars More     LP180G COLOR
Ennio Morricone - Il Buono, Il Brutto E Il Cattivo (The Good, the Bad and the Ugly)     LP180G
Talk Talk - Laughing Stock     LP180G+DC
Various Artists - Classical Music of Iran: The Dastgah Systems     CD
Various Artists - T2 Trainspotting     CD
Anna Von Hausswolff - Miraculous     CD / LP180G
David BOWIE - Lazarus (Musical)     2CD
Dalis Car (Mick Karn & Peter Murphy) - InGladAloneness     CDM
Armand AMAR - Human (O.S.T.)     CD
AMIINA - Fantomas (O.S.T.)     CD / 2LP180G
BONOBO - Migration     CD / 2LP DELUXE / 2LP180G
Nick CAVE+Warren ELLIS - Mars (National Geographic O.S.T.)     CD
Nick CAVE+Warren ELLIS - The Assassination of Jesse James     CD
Leonard COHEN - Memories     CD
Crammed Tote Bag - Plátená Taška s logom Crammed Discs     TAŠKA/BAG
Einsturzende Neubauten - Greatest Hits     CD / 2LP / 2LP DELUXE
GoGo Penguin - Man Made Object     CD / 2LP180G
Jaga Jazzist - A Livingroom Hush     CD / LP180G CLEAR
Kid Koala+Emiliana Torrini - Music To Draw To: Satellite     CD / KNIHA+CD / LP180G+DC
Michael Kiwanuka - Love & Hate     CD
Ennio Morricone - Io, Ennio Morricone     4CDBOX
Ennio Morricone - Soundtracks     2CD
Marissa NADLER - Strangers     CD / LP
NEW ORDER - Power, Corruption & Lies     LP180G+DC
Agnes OBEL - Citizen Of Glass     CD / LP180G
Iggy Pop+Tarwater+Alva Noto - Leaves Of Grass     LP180G+DC
Tuxedomoon+Cult With No Name+John Foxx - Blue Velvet Revisited     CD / LP
Various Artists - Intouchables (O.S.T.)     CD
Maia VIDAL - You're The Waves     CD
A Winged Victory For The Sullen - A Winged Victory For The Sullen     CD / LP180G+DC
The XX - I See You     CD / DELUXE BOXSET LTD / LP180G COLOR+CD
Ólafur ARNALDS - Island Songs     CD+DVD / LP180G+DC
Matt Christensen - Honeymoons     CD
Sarathy Korwar - Day To Day     CD / LP180G+DC
Ryuichi SAKAMOTO - Music For Film (Brussels Philharmonic Conducted By Dirk Brossé)     CD / 2LP+CD
Various Artists - Lost Highway (O.S.T.)     2LP LTD AUDIOPHILE
Adam Bryanbaum WILTZIE (Stars Of The Lid) - Salero     CD / LP180G COLOR
A Winged Victory For The Sullen - Iris (O.S.T.)     CD / LP180G+DC
Ludovico Einaudi - Elements     CD
Clint Mansell - Black Swan (O.S.T.)     LP180G AUDIOPHILE
Various Artists - Gregorian Chants - Per Anni Circulum     CD
Various Artists - Sacred Treasures V (From a Russian Cathedral)     CD
Voce Di Corsica / Guelfucci / A Filetta - Most Beautiful Songs Of Corsica     CD
John Williams+Yo-Yo MA - Seven Years In Tibet (O.S.T.)     2LP180COLOR AUDIOPHILE
BIOSPHERE+Deathprod - Stator     CD
Pink Floyd - The Early Years 1965-1972 (BOX SET)     BOX SET CD+BR+7"
Various Artists - Gregorian Chants - Canto Gregoriano     10CDBOX
Acid Arab - Musique de France     CD / LP180G+DC
Annique - Heads Up     CD
BIOSPHERE - Departed Glories     CD / 2LP
Bon Iver - 22, A Million     CD / LP180G
David BOWIE - Legacy (The Very Best Of Bowie)     CD / 2CD / 2LP LTD AUDIOPHILE
Tim Buckley - Original Album Series     5CDBOX
HAROLD BUDD+Hector Zazou - Glyph     CD
The Bug - Zim Zim Zim     12"
Kate BUSH - Before The Dawn     4LPBOX / 3CD
Nick CAVE+Warren ELLIS - Hell Or High Water (O.S.T.)     CD / LP180G+DC
Čechomor - Proměny     2LP
The Cinematic Orchestra - Late Night Tales     CD / 2LP+CD
Leonard COHEN - You Want It Darker     CD / LP
Coldcut - Let Us Play     2CD / 2LP+DC
Coldcut - Only Heaven EP     12"
Yair Dalal - ... And You Love (Sacred Songs of Longing and Love)     CD
Yair Dalal+Lenka Lichtenberg - Lullabies from Exile     CD
Dead Can Dance - Dead Can Dance     CD / LP180G
Dead Can Dance - Garden of the Arcane Delights     2LP180G
Dead Can Dance - Into The Labyrinth     CD / 2LP180G
Dead Can Dance - Spleen And Ideal     CD / LP180G
Dead Can Dance - Toward The Within     CD / DVD / 2LP180G
Dead Can Dance - Within The Realm Of A Dying Sun     CD / LP180G
Peter DOHERTY - Hamburg Demonstrations     CD / LP
Eluvium - Copia     CD / 2LP180G
Eluvium - False Readings On     CD / 2LP180G
Emerson, Lake & Palmer - Emerson, Lake & Palmer (Remastered)     CD / LP
Bebel Gilberto - Tanto Tempo     CD / 2LP
The Herbaliser - Remedies     CD / 2LP+DC
The Herbaliser - Very Mercenary     CD / 2LP+DC
Joe HISAISHI - Kikujiro (O.S.T.)     CD
The Ills - Ornamental Or Mental     CD
Illum Sphere - Glass     CD / LP
Jamka - Inter Alia     LP180G WHITE
Steve Jansen+Richard Barbieri - Stone To Flesh     CD
Johann JOHANNSSON - Orphee     CD / LP180G
Norah Jones - Day Breaks     CD / CD DELUXE
Sarathy Korwar - Day To Day Remixes     12"
Kraftwerk - Man Machine (2009 Edition)     LP
Letherette - Last Night On The Planet     CD / LP180G
Peter Lipa - Podobnosť čisto náhodná     2LP180G
Machinedrum - Human Energy     CD / 2LP
MADREDEUS - O Espirito Da Paz     DVD
Clint Mansell+Kronos Quartet - Requiem For A Dream     CD
MISSION - Another Fall From Grace     CD
Ennio Morricone - Morricone 60 (Years of Music)     CD / 2CD / 2LP180G
Orkesta Mendoza - Vamos a Guarachar     LP180G
Amir Perelman - Prayers Beyond Words (New Song of Jerusalem)     CD
Amir Perelman+Djivan Gasparyan - Serenity     CD
Edith Piaf - Edith Piaf 1915-2015 (Picture Disc Ltd.)     LP180G COLOR
Pional - When Love Hurts     12"
Pixies - Head Carrier     CD / LP180G+DC
ROLLING STONES - Blue & Lonesome     CD / CD BOX DELUXE / 2LP180G
Romare - Love Songs: Part Two     CD / 2LP
Ryuichi SAKAMOTO - Merry Christmas, Mr. Lawrence (O.S.T.)     CD / LP180G+DC
Ryuichi SAKAMOTO - Nagasaki: Memories Of My Son (O.S.T.)     CD
Shantel+Various Artists - Kosher Nostra (Jewish Gangster Songs)     CD
Sting - 57th & 9th     CD
Talk Talk - Colour Of Spring     CD / LP180G+DVDA
Talk Talk - Spirit of Eden     LP180G+DVDA
Teho TEARDO+Blixa BARGELD - Still Smiling     CD
Tuxedomoon - The Box     VINYL BOXSET
Various Artists - Trainspotting (O.S.T. - 20th Anniversary Edition)     CD / 2LP180G
Steven WILSON - 4 1/2     CD / LP / BLU-RAY AUDIO
Steven WILSON - Transience     CD / 2LP180G
Fanfare Ciocarlia - 20     2LP180G
Fanfare Ciocarlia - Onwards To Mars!     CD / LP180G
BREATH - Carry Your Kin     CD / LP180G
Nick Cave & The Bad Seeds - Skeleton Tree     CD / LP180G
Chemical Brothers - Hanna (O.S.T.)     LP180G COLOR
Cibelle - The Shine of Dried Electric Leaves     CD
Alexandre Desplat - Secret Life of Pets (O.S.T.)     2LP180G COLOR
Ramin Djawadi - Game Of Thrones 6 (O.S.T.)     3LPCOLOR AUDIOPHILE
Peter DOHERTY - Grace / Wastelands     CD / LP
Bob Dylan - Fallen Angels     CD
Warren ELLIS - Mustang O.S.T.     CD / LP180G+DC
Brian ENO - The Ship     CD / 2LP / CD DELUXE
Astrud GILBERTO - Finest Hour     CD
Thea Gilmore - Strange Communion     CD
Steve Hogarth+Richard Barbieri - Arc Light     CD
Steve Jansen - Tender Extinction     CD
The Magic Carpathians - Biotop     CD / LP / LP+CD
Lubomyr Melnyk - Corollaries     CD / 2LP
Lubomyr Melnyk - Evertina     CD / 10"
Lubomyr Melnyk - Illirion     CD
Lubomyr Melnyk - Rivers And Streams     CD / LP+DC
Van Morrison - Keep Me Singing     CD
Rachel Portman - Chocolat (O.S.T.)     CD / LP180G COLOR
John Powell+David Buckley - Jason Bourne (O.S.T.)     2LP180G COLOR
Lou RHODES - Theyesandeye     CD / LP180G
Taraf De Haidouks - Musique Des Tziganes De Roumanie     CD
Tuxedomoon+Various Artists - Half Mute / Give Me New Noise (Half-Mute Reflected)     2CD / LP180G+7"
Underworld - Barbara Barbara, We Face a Shining Future     CD / LP
Jozef Van Wissem - It Is Time For You To Return     CD
Various Artists - Cloud Atlas (O.S.T.)     2LP180G COLOR
Various Artists - Electric Gypsyland     CD / LP
Various Artists - Gregorian Chants (3 Hours of Relaxing, Spiritual Music)     3CD DELUXE
Scott WALKER - Childhood of a Leader (O.S.T.)     CD / LP180G CLEAR
Thomas Wander+Harald Kloser - Independence Day: Resurgence (O.S.T.)     LP180G COLOR
Warpaint - Heads Up     CD / 2LP180G COLOR
Jack WHITE - Acoustic Recordings 1998-2016     2CD / 2LP180G
Yo La Tengo - Extra Painful     2CD+DC Ltd / 2LPDELUXE+DC
Elmer Bernstein - Magnificent Seven (Original Soundtrack)     CD
David BOWIE - Live Santa Monica '72     2LP180G
Dalekko - Neběžel jsem tudy?     CD
Darq E Freaker - ADHD EP     12"
Django Django - Unreleased Versions & Remixes Vol. 1 (RSD2016)     12"
P.J. Harvey - Hope Six Demolition Project     CD / LP
The Heavy - Hurt & The Merciless     CD / LP180G+7"LIMITED / LP180G+DC
Roisin MURPHY - Take Her Up To Monto     CD / 2LP
Nonkeen (with Nils Frahm) - Gamble     CD / 2LP
Odesza - In Return     CD / 2LP
Rodriguez - Cold Fact (Reissue)     LP180G
Rodriguez - Coming From Reality     LP180G
Jeff Russo - Fargo - Year Two (Score And Songs From The Original Motion Picture)     3LPCOLOR AUDIOPHILE
Slowdive - Pygmalion     LP180G
Soundwalk Collective - Sons Of The Wind (Sound Journey along the Danube)     LP
Henri Texier - Les Là-Bas (BONOBO Remix) (RSD2016)     12"
Tiga - No Fantasy Required     CD / 2LP+DC
Umakart - Vlci u dveří     CD
Woodkid+Nils Frahm - Ellis (O.S.T.)     CD / LP
Beth Gibbons & Rustin Man - Out Of Season     LP180G
Geišberg/Špiner (SANDONORIKO) - V jabloňovom kraji     CD
Thundercat - Apocalypse     CD / 2LP
Moderat - III     CD / 2CD / 2LP+DC
AIR - Playground Love (RSD 2015)     7" COLOUR
AIR - Twentyears     2CD / 2LP / 2LP+3CD DELUXE BOX
Ash Koosha - I AKA I     CD / LP
Johann Sebastian Bach+Luigi Boccherini+Yo-Yo MA - Simply Baroque (with Amsterdam Baroque Orchestra/Ton Koopman)     CD / 2LP LTD AUDIOPHILE
Frankie Goes To Hollywood - Liverpool     LP180G AUDIOPHILE
Tim HECKER - Love Streams     CD / 2LP+DC
NINE INCH NAILS+David BOWIE - Back In Anger     2CD
Pink Floyd - The Wall - Singles Box (RSD Limited Edition)     VINYL SINGLES BOXSET
Radiohead - A Moon Shaped Pool     CD / 2LP180G+DC
Teho TEARDO+Blixa BARGELD - Nerissimo     CD / LP
Anna Von Hausswolff - Ceremony     CD / 2LP
A Winged Victory For The Sullen - Atomos     CD / 2LP180G
ANOHNI - Hopelessness     CD / LP
I Am Planet - On The Way To Antarctica     CD
Ink Midget - Blackouts     LP
The KILLS - Ash & Ice     CD / 2LP
The Last Shadow Puppets - Everything You've Come To Expect     CD / LP180G+DC
OSPALÝ POHYB - Ø     LP
SWANS - Glowing Man     2CD / 2CD+DVD / 3LP180G+DC
Various Artists - Day Of The Dead: Grateful Dead Tribute     5CDBOX
John CALE - M: Fans     2LP
Kings Of Convenience - Versus     LP
Mark Knopfler+Evelyn Glennie - Altamira (O.S.T.)     CD
Primal Scream - Chaosmosis     LP / CD JAPAN
Submotion Orchestra - Colour Theory     CD / LP / LP COLOR
David BOWIE+Philip GLASS+Brian ENO - Low Symphony     LP180G AUDIOPHILE
Herbie Hancock - Blow-Up (O.S.T.)     LP180G AUDIOPHILE
Nino ROTA - Amarcord (O.S.T.)     LP180G AUDIOPHILE
Nino ROTA - Il Gattopardo     LP180G
Nino ROTA - Il Gattopardo (O.S.T.)     LP180G COLOR
Nino ROTA - La Dolce Vita (O.S.T.)     LP180G
George Bizet+Maria Callas - Bizet: Carmen     3LPBOX 180G
Bonnie 'Prince' Billy - Pond Scum     LP
John CALE - Music For a New Society     LP+DC
Bob Dylan - World Gone Wrong     LP180G AUDIOPHILE
Julia Holter - Have You In My Wilderness     LP180G+DC
JOY DIVISION - Unknown Pleasures     LP180G+DC
Joni Mitchell - Blue     CD / LP
Joni Mitchell - Ladies Of The Canyon     LP180G
Iggy Pop - Post Pop Depression     CD / LP180G+DC
Roots Manuva - Switching Sides (RSD2016)     12"
Theodore Shapiro+Jose Gonzalez - The Secret Life Of Walter Mitty     LP180G AUDIOPHILE
Skrillex+Diplo - Where Are U Now (RSD2016)     12"
Erik Truffaz - El Tiempo De La Revolución     2LP180G
Various Artists - If Music presents You Need This: Eastern European Sounds (1970-1986) (RSD2016)     LP
Henry Jackman - The Fifth Wave (O.S.T.)     LP180G COLOR
Ryuichi SAKAMOTO+Alva Noto+Bryce Dessner - The Revenant O.S.T.     CD / 2LP180G
David BOWIE - Blackstar     CD / LP180G
David BOWIE - Nothing Has Changed     2CD / 2LP / 3CD BOX / 2CD JAPAN / 3CD JAPAN
Goran Bregovic - Ederlezi     CD
Deaf Center - Owl Splinters     LP
John Debney - The Passion Of The Christ (O.S.T.)     LP180G COLOR
Kora et le Mechanix - 10000 žárovek     CD
Le Payaco - Dnes Je Ten Deň     LP
Ennio Morricone - Hateful Eight (Music By Ennio Morricone For Tarantino's Movie)     2LP180G+POSTER
Daniel Pemberton - Steve Jobs (Original Soundtrack)     CD / 2LP180COLOR AUDIOPHILE
RCH (Rado Chrzan)+Richard Barbieri+Morgan Agren - Four Winds     CD
Max RICHTER - Sleep     8CD+DVDBOXSET
Nino ROTA - Giulietta Degli Spiriti (Original Soundtrack)     LP180G COLOR
Elliott Smith - Heaven Adores You     CD / DVD / BLU-RAY / CD JAPAN SHM
SMITHS - Hatful of Hollow (remastered)     LP180G
Sparks - Kimono My House     2LPDELUXE+DC
Stromboli - Fiat Lux     LP
Tindersticks - Waiting Room     CD / CD+DVD
Hans Zimmer - Wings Of A Film - Music Of Hans Zimmer     CD
Luis Bacalov - La Citta Delle Donne - Federico Fellini (Original Soundtrack)     LP180G COLOR
Ólafur ARNALDS+Nils Frahm - Collaborative Works     2CD
BIOSPHERE - Substrata     2LP180G
Brian Jonestown Massacre - Mini Album Thingy Wingy     CD / LP180G CLEAR
COIL - Backwards     CD / 2LP
Congo Natty - Jungle Revolution in Dub     CD / LP+DC
Manu Delago - Silver Kobalt     CD / LP180G+DC
ENYA - Dark Sky Island     CD / CD DELUXE
GOLDFRAPP - Felt Mountain     CD / LP180G COLOR
Irfan - Eternal Return     CD
King Midas Sound+Fennesz - Edition 1 - INSTRUMENTALS     LP+DC
LAMB - Fear Of Fours     2LP180COLOR AUDIOPHILE
Laraaji+Brian ENO - Ambient 3: Day Of Radiance     CD / LP180G+CD
MADREDEUS - Original Album Series     5CDBOX
Jono McCleery - Pagodes     CD / LP
Wolfgang Amadeus Mozart - Requiem (Kuijken Kwartet - string quartet)     SACD HYBRID MULTICHANNEL
Terry Oldfield - Celtic Blessings     CD
ROLLING STONES - Live In Leeds 1982     2CD+DVD / 3LP180G+DVD
Roots Manuva - Bleeds     CD / CD DELUXE / LP+DC
A Silver Mt. Zion - Fuck Off Get Free We Pour Light on Everything     CD / LP
Six Organs Of Admittance - Hexadic II     LP
SWANS - White Light from the Mouth of Infinity / Love of Life (Boxset)     3LP180G+CD / 3CD DELUXE
John Tavener - Lament For Jerusalem     CD
Various Artists - Buddhist Chants     2CD
Visage - Demons To Diamonds     CD
Kamasi Washington - The Epic     3CD / 3LPBOX 180G
Young Fathers - Tape Two     CD / LP
ZAZ - Paris     2LP / CD+DVD
Current 93 - Swastikas For Noddy / Cooked Crosses For Nodding God     2CD / 2LP
FaltyDL - She Sleeps     12"
Jaga Jazzist - Starfire     CD / LP180G+DC
Meridian Brothers - Devoción (Works 2005-2011)     LP
APPARAT - Multifunktionsebene, Tttrial and Eror, Duplex     3CD / 3LP180G+DC
BJORK - Drawing Restraint 9     CD / LP
BJORK - Vulnicura     CD / 2LP / CD LTD
BJORK - Vulnicura - Limited Edition Colored Vinyl     2LP180COLOR AUDIOPHILE
David BOWIE - Five Years 1969 - 1973     12CDBOX / 13LPBOX
ANE BRUN - When I'm Free     CD / LP180G+CD
AMON TOBIN - Supermodified     CD / 2LP180G+DC
YPPAH - Tiny Pause     CD / LP
THE THE - Soul Mining (30th Anniversary DeLuxe Edition)     2LP DELUXE BOXSET
KELIS - Live From Metropolis Studios     LP180G COLOR
Roseau - Salt     CD / LP180G+DC
THE THE - Love is Stronger Than Death     7"
Tame Impala - Currents     CD / 2LP / CD LTD
ANE BRUN - Live At Stockholm Concert Hall     DVD+CD
Young Fathers - White Men Are Black Men Too     CD / LP180G
John Lennon - Lennon Album 9LP Box     9LPBOX
Sparks - Kimono My House + Propaganda     2CD
Eddie Vedder - Into The Wild     2LP
FINK - Horizontalism (Remixes, interpretations & exclusives...)     CD / 12"
Jaga Jazzist - Oban b/w Oban (Todd Terje Remix)     12"
KIASMOS (Olafur Arnalds/Janus Rasmussen) - Kiasmos     CD / 2LP+DC
Yann Tiersen - Infinity     CD / LP
Berangere Maximin - Dangerous Orbits     CD
Jose Gonzalez - Vestiges & Claws     CD / LP180G
Annabel (lee) - By The Sea And Other Solitary Places     CD / LP180G
Ólafur ARNALDS - Broadchurch     CD / LP
BJORK - When Bjork Met Attenborough     DVD
Diana Krall - Wallflower     CD / 2LP / CD DELUXE
The Orb - History Of The Future Part 2     3CD+DVD
Samaris - Samaris     CD / 2LP180G
Olöf Arnalds - Palme     CD / LP+DC
Trilok Gurtu - Spellbound     CD / 2LP180g+CD
Samaris - Silkidrangar     CD / LP180G+DC
Erik Truffaz+Murcof - Being Human Being     CD / 2LP+DC
ANTONY AND THE JOHNSONS - Turning     CD+DVD DELUXE
Antony Hegarty+Franco Battiato - Del Suo Veloce Volo (Live/Arena Di Verona)     CD
Olöf Arnalds - Sudden Elevation     CD / LP+DC
Colleen - Weighing Of The Heart     CD / LP180G
Ensemble Organum - Chant Corse: Manuscrits franciscains (XVII. - XVIII.siecle)     CD
Ettella Diamant - Again     CD
Bryan Ferry - Avonmore     CD / LP
Ennio Morricone - Awards     KNIHA+CD
Agnes OBEL - Aventine (Deluxe Edition)     2CD
Antonio Vivaldi - Vivaldi For Meditation     CD
BONOBO - The North Borders Tour : Live     CD / CD+DVD+KNIHA / 2LP+DC
LAMB - Backspace Unwind     CD DIGIPAK / LP180G+CD
LAMB - Live At The Paradiso     DVD
Robert Plant - Lullaby and... The Ceaseless Roar     CD / 2LP180g+CD
Royal Blood - Royal Blood     CD / LP
Sharon Van Etten - Are We There     CD
Damon Albarn - Everyday Robots     CD / 2LP180g+CD
Ólafur ARNALDS - Found Songs     CD / LP
Ólafur ARNALDS - …And They Have Escaped The Weight Of Darkness     CD / LP180G+DC
Sarah Brightman - Symphony     CD DIGIPAK
ANNA CALVI - One Breath     CD / LP180G+7"LIMITED / LP180G+DC
Lykke Li - I Never Learn     CDSOFTPACK / LP180G+DC
Cocteau Twins - Heaven Or Las Vegas     CD / LP180G+DC
Eno - Hyde - Someday World     CD
No-Man - Schoolyard Ghosts     2LP / CD+DVDA
No-Man - Together We're Stranger     LP / 2LP / CDSOFTPACK
Daniel Bjarnason - Over Light Earth     CD DIGIPAK
British Sea Power - From The Sea To The Land Beyond     CD+DVD / 2LP180G+DVD
COIL+NINE INCH NAILS - Recoiled     CD / LP
Nils Frahm - Spaces     CD / 2LP+DC
Arve HENRIKSEN - Places Of Worship     CD / LP
Rali MARGALIT - Soosim     CD
No-Man - Speak     CD / LP
Soley - We Sink     CD / 2LP
Tune-Yards - Nikki Nack     CD / LP
Hector Zazou - Geographies / 13 Proverbes Africaines     LP
Hector Zazou - Geologies     LP
Hector Zazou - Reivax Au Bongo     CD / LP
ANE BRUN - Rarities     2CD
ANE BRUN - Songs 2003-2013 (Anthology)     2CD
Hildur Gudnadottir - Leyfdu Ljosinu     CD DIGIPAK
ACTRESS - Ghettoville     CD / 3LP180G+DC
BIOSPHERE - Geir Jenssen - Stromboli     12"
Mechanical Bird - Bitter Herbs     CD / LP
Nylon Union - Sine Sine     CD / LP
Portico Quartet - Isla     LP+DC
Portico Quartet - Portico Quartet     LP
SIDSEL STORM - Nothing In Between     CD
MARC ALMOND+MICHAEL CASHMORE - Feasting With Panthers     CD
Ólafur ARNALDS+Alice Sara Ott - Chopin Project     CD / LP180G
Associates - Sulk     LP180G
AUTUMNIST - Sound Of Unrest     CD / CD LTD
Baby Dee - Regifted Light     CD / LP
Matteah Baim - Laughing Boy     CD
Lorne Balfe+Lisa Gerrard+Hans Zimmer - Bible (Original Soundtrack)     CD
Heinrich Ignaz Franz Biber - The Mystery Sonatas (Die Rosenkranz Sonaten) / John Holloway     2CD
Hildegard von Bingen - O Orzchis Ecclesia     CD+CDROM
BJORK - Vulnicura Live     CD / 2LP
James Blackshaw - All Is Falling     CD / LP
James Blackshaw - Love Is The Plan, The Plan Is Death     CD / LP
BLISS - So Many Of Us     CD
Bonnie 'Prince' Billy & The Cairo Gang - The Wonder Show of the World     CD
Goran Bregovic - Songbook     CD
Gavin Bryars+Tom Waits - Jesus Blood Never Failed Me Yet     CD
Buena Vista Social Club - At Carnegie Hall     2LP LTD AUDIOPHILE
Nick CAVE - 20 000 Days On Earth     DVD / BLU-RAY
Nick CAVE+Warren ELLIS - Loin Des Hommes     CD / LP+DC
Neneh CHERRY - Blank Project     CD / LP+CD
Frederic Chopin - Nocturnes     CD
Cocteau Twins - The Pink Opaque     LP180G+DC
CURE - Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me     2LP180G+DC
CURE - Pornography     LP180G+DC
Current 93 - Honeysuckle Aeons     CD / LP180G
The Divine Comedy - Foreverland     2CD
Brian ENO+Rick Holland - Panic Of Looking     CD / LP
Evangelista - In Animal Tongue     CD
Flea - Helen Burns     CD / LP
FLUNK - Democracy     CD
FLUNK - Play America     CD
Nils Frahm - Late Night Tales     CD / 2LP180G
Franz Ferdinand - Right Thoughts, Right Words, Right Action     LP / 2CD DELUXE
Lisa Gerrard - Sanctuary     DVD
Godspeed You! Black Emperor - Asunder, Sweet and Other Distress     CD
Edvard Grieg - Complete Symphonic Works Vol. III (Eivind Aadland | WDR Sinfonieorchester)     SACD HYBRID
Yasmine Hamdan - Ya Nass     CD / LP
Jon Hassell+Brian ENO - Fourth World Vol. 1: Possible Musics     LP+CD
HOLLYWOOD VAMPIRES (J.Depp/A.Cooper/J.Perry/Christopher Lee - Hollywood Vampires     CD / 2LP180G
IBEYI - Ibeyi     CD / LP+DC
King Midas Sound+Fennesz - Edition 1     CD / LP+DC
Mark Lanegan - Phantom Radio     CD / 2CD / LP
LOW - Ones And Sixes     CD / 2LP
Ennio Morricone - Jubilee     LP180G
Wolfgang Amadeus Mozart - Requiem (Bachchor Mainz / L'arpa Festante Munchen / Ralf Otto)     SACD HYBRID MULTICHANNEL
Mr. Scruff - Tričko 'Ninja Tuna'     T-SHIRT
My Bloody Valentine - MBV     CD / LP+CD
The NATIONAL - Sad Songs For Dirty Lover     CD / LP
NEW ORDER - Music Complete     CD / 2LP180G COLOR
Noirin Ni Riain - Mystical Ireland (The Sacred Voices Of The Benedictine Monks Of Glenstal Abbey and Noirin Ni Riain)     3CD BOX
Portico - Living Fields     CD / LP+CD / LP+DC
Denez Prigent - Best Of Denez     CD
Denez Prigent - Irvi (Feat. Lisa Gerrard (Dead Can Dance)     CD
Robbie Robertson - Music For The Native Americans     CD
Secret Garden - White Stones     CD
Rita Streich - Konigin Der Koloratur     10CDBOX
Marek Styczynski - Cyber Totem     CD
Steffi Thiel+MICHAEL CASHMORE - Late But Never     CD
Triosk - The Headlight Serenade - Japanese Edition     2CD
Various Artists - Book Of Life (Original Soundtrack)     2LP LTD AUDIOPHILE
Various Artists - T-Shirt 'You Don't Know'     T-SHIRT
Antonio Vivaldi - Il Cimento Dell'Armonia E Dell 'Inventione Op.8 Nos. 1-6     SACD HYBRID
Antonio Vivaldi - Le Quattro Stagioni (Dresden Version with Winds) + Federico Guglielmo - L'Arte dell'Arco     SACD HYBRID
Patrick Watson - Love Songs For Robots     CD / LP180G+7"LIMITED
Patrick Watson - Wooden Arms     CD / 2LPDELUXE+DC
Omar Akram - Daytime Dreamer     CD
Archívny chlapec - Tranzit     CD
Johann Sebastian Bach - Highlights Trumpet & Organ     CD
Johann Sebastian Bach - Transcriptions of Concertos By Vivaldi     CD
Badbadnotgood - III (Taking Jazz Tradition Into the Future)     LP180G
BECK - Modern Guilt     LP180G
Bicep - Glue     12"
Hildegard von Bingen+Ensemble Für Frühe Musik Augsburg - Composer & Mystic     CD
George Bizet - Carmen - Maria Callas/Paris Opera Orch./Georges Pretre (1964)     2CD
Black Country Communion - BCCIV     CD
P. I. Čajkovskij (Tchaikovsky) - Nutcracker (Royal Philharmonic Orchestra)     2CD
Marc-Antoine Charpentier - Pastorale de Noël     CD
Hariprasad Chaurasia - Raga Ahir Bhairav     CD
Frederic Chopin - Nocturnes (Brigitte Engerer)     CD
Death In June - Braun Buch Zwei     CD
Death In June - Symbols and Clouds     CD
Deep Purple - California Jam 1974     BLU-RAY
Dido - Life For Rent     CD
Henry Du Mont+Ensemble Correspondances - O Mysterium     CD
EERA - Reflection of Youth     CD / LP180G COLOR
Explosions In The Sky+David Wingo - Prince Avalanche (Original Soundtrack)     CD
Djivan Gasparyan - Moon Shines At Night     CD
Edvard Grieg - Norwegian Dances     SACD
Jim Hall - Concierto     CD
Georg Friedrich Handel - Complete Organ Concertos     5CDBOX
Georg Friedrich Handel+Various Artists - Best Handel 100     6CD
Georg Friedrich Handel+Various Artists - Handel: Le Messie     3CD
Ben Howard - Every Kingdom     LP180G
Icehouse - Primitive Man     CD
Imagine Dragons - Night Visions     CD DELUXE
Imagine Dragons - Smoke + Mirrors     CD DELUXE
The JAM - 1977     4CD+DVD
Zohreh Jooya/Majid Derahkhsani - Music of the Persian Mystics     CD
Kid Koala - Space Cadet     10"
Kikagaku Moyo - House In the Tall Grass     LP180G
King Crimson - Beat     CD+DVD
King Crimson - Elements Tour 2015 LTD     2CD
King Crimson - Elements Tour Box 2016     CD+KNIHA
King Crimson - Elements Tour Box 2017     2CD
King Crimson - Three of A Perfect Pair     CD+DVD
Jozef Króner - Maťko a Kubko (Pásli ovce valasi)     DVD
Lola Marsh - Remember Roses     CD LTD
Giorgio Moroder - From Here To Eternity     LP180G COLOR
Ennio Morricone - A Pure Formality (OST)     LP180G COLOR
Ennio Morricone - Bugsy (OST)     LP180G COLOR
Ennio Morricone - City of Joy (OST)     LP180G COLOR
Ennio Morricone - La Notte E Il Momento (OST)     LP180G COLOR
Ennio Morricone - La Scorta (OST)     LP180G COLOR
Ennio Morricone - Sostiene Pereira (OST)     LP180G COLOR
Ennio Morricone - Symphony For Richard III (OST)     LP180G COLOR
Moscow Liturgic Choir - Russian Christmas Liturgy     CD
Wolfgang Amadeus Mozart+Various Artists - Flute & Harp Concertos     CD
Willie Nelson - God's Problem Child     CD
O'Flynn - Pluto's Beating Heart / Eleven     12"
The Pogues - If I Should Fall From Grace With God / Rum, Sodomy And The Lash     2LP180G
Henry Purcell - Anthems     CD
Queens Of The Stone Age - Lullabies To Paralyze     2LP180G
Andre Rieu & Johann Strauss Orchestra - Best Of     CD
Romare - Live Sessions 1     12"
Rôzni interpreti - Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ     CD
Marta Sebestyen - Christmas Songs     CD
Ed Sheeran - Divide     CD
Tante Elze - Hmota     CD
Thin Lizzy - Black Rose     CD
TV seriál - Bob a Bobek: Králíci z klobouku     3DVD BOXSET
Midge Ure - Orchestrated     CD
Various Artists - Meditation Gregorienne     CD
Various Artists - Native American     CD
Various Artists - Pastorale: Romantic Classics     CD
Various Artists - The World of Indian Mystic     2CD
Various Artists+Wolfgang Amadeus Mozart+Georg Friedrich Handel+Arcangelo Corelli+Johann Sebastian Bach+Tomaso Albinoni+Johann Pachelbel - Serenade     CD
Antonio Vivaldi - Concerti Per Due Violini     CD
Antonio Vivaldi - Flute Concertos Op.10     CD
Antonio Vivaldi - Simply Vivaldi     4CDBOX
Antonio Vivaldi - The Four Seasons (Australian Chamber Orchestra/Tognetti)     SACD
Richard Wright - Wet Dream     CD
Gabriel Yared - The English Patient (O.S.T.)     CD